Horiad

Horiad je polopúštna a púštna krajina medzi povodiami dvoch veľkých riek - Tarimum na západe a Ruab na východe. Žijú tu rôzne malé národy, ktoré sa pre nepriaznivé podmienky po tisícročia vyvýjali oddelene od seba. Dnes v Horiade vládnu mestské štáty, ktoré už po storočia oládajú bližšie, či vzdialenejšie okolie. Horiadské mestá sú preslávené diaľkovým obchodom, z ktorého pochádza ich bohatstvo. Mestá postavili (a dnes im vládnu) obchodníci. Obchod je krvou Horiadu, bez obchodu by boli horiadské mestá len malými dedinkami bez významu. Takmer všetky mestá ležia na brehoch riek.
 
Nirithrim - najmocnejšie z horiadských miest, ležiace v ústí rieky Ruab. 
Balmaro
Sakumum - mesto pri pramepch rieky Tarimum, pod horami. Je naizolovanejšie z horiadských miest, je v porovnaní s inými mestami malé, ale významné.
Sarth
Cabarith
Fetharis
Kosch - mesto, kde žil Akil Map
Tabelan - mesto pod vládou Umanátu
Medif - mesto v ústí rieky Tarimum, pod vládou Umanátu
 

Medzi mestami sa putuje po riekach, alebo po súši. Po súši však vždy v strážených karavanách, pretože zvyšok krajiny medzi mestami patrí nomádskym kmeňom. Tie sú chudobné, jednoduché a značne bojovné. Hranice jednotlivých území medzi nomádmi sa menia rýchlejšie, ako ich dokážu kartografi kresliť.
 
Na území Horiadu, v juho-západnom cípe, leží časť ohromnej ríše - Umanátu Sarambwe. Dve veľké mestá (Medif a Tabelan) sú súčasťou Umanátu.
 

Kontakt