Fénia

Fénia je prúžok obyvateľnej zeme, z východu obklopený Sarmatským morom, zo západu veľkou Ohnivou púštou. Nie je to veľmi úrodná zem, skôr polopúšť, ale napriek tomu tu žije niekoľko národov. V súčastnosti celá Fénia patrí Umanátu Sarambwe. Umanát vznikol asi pred 230 rokmi na okraji Ohnivej púšte, od vtedy zmocnel a rozšírili sa po celej Fénii, zasiahol aj do púšte, na drobné ostrovčeky na juhu, do Horiadu a v posledných desaťročiach pohltil aj takmer celú Skazadilskú ríšu.

Umanát Sarambwe je štátny celok,  ktorému na čele stojí uman - zvrchovaný vladca a vrchný veľkňaz v jednej osobe. Uman nemá žiadny podiel na vojenskom velení (čo je v rozpore s tradičnými vládcami akých poznáme zo Sedmomestia) a najvyšší velitelia umanátu sú volený spomedzi rady chatanov (niečo ako rada starších - poradcovia, generáli a prípadne aj vyslanci umana). Uman môže vyhlásiť vojnu, menovať generálov a generáli sa mu zodpovedajú, ale priamo veliť armáde nesmie.

V umanáte je veľmi dôležitá viera v tzv. prvotných bohov. Veľký dôraz sa kladie na návrat ku koreňom,  pred príchodom trpaslíkov spoza púšte,  ktorý zmenil beh dejín a spôsobil odklon ľudí,  ktorí už vtedy obývali Horiad a púšť, od bohov a ich múdrosti. Preto vedie vojnu s trpaslíkmi a, treba povedať,  že veľmi úspešne ( okolo roku 1007 th.l. ovláda Umanát 75% pôvodnej Skazadilskej ríše, ktorá nikdy nebola pokorená).

Umanát je v súčasnosti najväčšou ríšou vo svete (v dejinách je to po prvý raz, keď dominujú púštny obyvatelia),  jednotkou vo vojenskej,  námornej a obchodnej sile.

 

Obyvateľstvo

Na území Fénie žije mnoho rozličných národov, spomeniem tie nejrozšírenejšie. Dasahainovia s tmavohnedou pokožkou, výborný moreplavci. Po storočia boli jedinými obyvateľmi Fénie, ktorých poznal iný svet a založili dve významné námorné ríše. Tento národ prakticky neustále súperil s horiadskými mstami a Skazadilskou ríšou o nadvládu v Sarmatskom mori.
 
Shakovia - svalnatý lovci s kožou čiernou ako noc. Sú mocný a vďaka tomu tvoria jadro armády Umanátu. Práve z dedín shakov vyšla viera v prastarých bohov a myšlienka umanátu. Prvý umani boli práve z tohto národa.
 
Aschatovia, drobní lovci, žijúci v malých skupinkách. Vďaka múdrosti odovzdávanej z generácie na generáciu vedia prežiť aj v púšti. Preto osídlili niekoľko vzdialených oáz a sú národom, ktorý sa odvažuje najďalej do Ohnivej púšte.
 
Heasatovia, nízky mužíci, obývajúci najjužnejší cíp Fénie. Majú divokú povahu.

 

Obchod

S rozšírením ríše sa rozšíril aj jej vplyv. Do Sedmomestia prúdi viac tovaru zo západu (korenie, káva, luxusný tovar...),  filozofia, mágia (samotné slovo mág pochádza z Horiadu, magické kamene), liečiteľstvo, navigácia, alchýmia (mnoho inovácií,  ale hlavne výroba telo meniacich elixírov), výrobné postupy a podobne.

 

História

Na území Fénie pred Umaqnátom existovali dve významné ríše. Veľká Fénia, torá zažila svoj rozkvet okolo roku 250 th.l.. Existovala na severe Fénie, s centrom v meste Fénia a zasahovala až do Horiadu. Bola to obchodná veľmoc, ktorá v tom čase staviala najlepšie lode. Založila po pobreží mnoho prístavov, okrem iného Sarmatil, z ktorého sa neskôr stalo mesto a centrum veľkej ríše.

Druhou významnou ríšou bol Chaart, rozkladajúci sa v severnej časti Fénie (centrom bolo mesto Chartio). Tiež šlo o obchodnú veľmoc. Chaart jednak ovládal celé Sarmatské more a podstatnú časť Veľkého južného mora, ale istý čas udržiaval aj obchod cez Ohnivú púšť.

 

Kontakt