Nordel

Oficiálny názov: Slobodné mesto Nordel
Prvá zmienka o meste: 512 th. l.
Samostatnosť: 988 th.l.
Zriadenie: dvanásťčlenná mestská rada na čele s voleným mestvojom
Richtár: Jarpolk Brndiar
Erb: tmavosivá loď s veslami ačervenými vlajkami, pred ktorou je červený gryf na zlatom pozadí
Vyvážaný tovar: morské plody, farby, šperky, zlato, citrusové plody
Významné miesta: mestská radnica, mestvojov dom, Besedova brána
Významné organizácie: cech obchodníkov, cech šľachtiteľov gryfov
Významné osoby: 
Počet obyvateľov: okolo 6000

 

Prvá zmienka o osídlení územia dnešného mesta Nordel je zo správ Skazadilských obchodníkov, ktorí navrhujú na mieste, kde sa rieka Vodymir vlieva do mora postaviť pevnosť s prístavom. V správe spomínajú tamojšie usadlosti. Skazadilská pevnosť tam bola postavená v roku 142 th.l.. Dohliadala na ústie rieky, pretože v tom čase boli hojné draganské výpravy z mora proti prúdu rieky a okrem ľudských osád sa stávali cieľmi aj trpasličie lode a karavany. Pevnosť Ruanagil sa rozrastala tak, ako sa rozrastal obchod. 
V roku 490 th.l. bola pevnosť aj s prístavom dobytá a vyplienená pri mohutnom nájazde draganov z mora. Skazadilská ríša pevnosť neobnovila, pretože riziko draganských útokov bolo priveľké a keďže už existoval Zazirov most cez rieku Vodymir, obchodné trasy boli bezpečnejšie, keď viedli po súši.
 
Vešecné kniežatstvo
V roku 503 thl. spojením panstva mesta Veligrad a mesta Varta na rieke Vešecná vzniklo Vešecné kniežatstvo, na čele s Besedom I., ktorý v roku 505 thl. zabral územie až po rieku Vodymir a na troskách trpasličej pevnosti dal zbudovať hraničnú pevnosť. Tá sa musela rýchlo rozrásť, pretože zo záznamov sa dá dozvedieť, že v roku 512 th.l., keď sa draganskí útočníci pokúsili to miesto dobyť, je už nazývané ako mesto Noridol.
Vodimyrské kniežatstvo
Piaty vládca Vešecného kniežatstva, knieža Čenek II., pred svojou smrťou v roku 595 th.l. rozdelil kniežatstvo medzi svojich synov – Beseda, ktorému pripadla východná časť (Vešecné kniežactvo) a mladšieho Zadara, ktorému pripadla západná časť so sídelným mestom Noridol (Vodymirské kniežactvo). Vodymirské kniežatstvo bolo menšie, ale bohatšie, pretože po rieke prúdil obchod a v meste Noridol pristávali lode.
 
Bohatstvo hneď na hranici však lákalo aj trpaslíkov. V roku 601 thl. vtrhli do kniežatstva, ale Besed prišiel bratovi na pomoc. Trpaslíkov porazili v niekoľkých bitkách, následkom čoho sa museli stiahnuť.
 
    Vojna o Vodimyr
Na jar roku 602 th.l. opäť zaútočili z mora dragani. Dobyli mesto Varta a vydali sa do vnútrozemia Vešecného kniežactva, no po niekoľkých šarvátkach boli v bitke Pri Dažbogovej skale takmer na hlavu porazení. Sily oboch kniežatstiev sa totižto spojili, aby plazov rozdrvili.

Skazadilský generál Snolvir využil situáciu a tri dni po veľkej bitke prekročil rieku a obľahol Nordel. Keď sa knieža Besed aj so svojou armádou vrátil a zaútočil na obliehateľov, bol v bitke zabitý. Prežil len jeho syn Vodan, ktorý sa zo zvyškami stiahol a počkal na posily z Vešecného kniežatstva.

Lenže kým posily dorazili, mesto Noridol padlo a trpaslíci sa v ňom opevnili. Ľudia trpaslíkov v bitke na poliach porazili, ale mesto dobyť nedokázali. Besed sa vrátil a Vodan sa stiahol do mesta Dubotaš, ktoré sa v tom roku (602 th.l.) stalo hlavným mestom Vodymirského kniežatstva. Knieža Vodan sa však odmietol vzdať tak ľahko a rozhodol sa pokúsiť o nemožné. So strýkom Besedom niekoľko rokov cvičili mužov - oficiálne pre to, aby sa dokázali ubrániť, v skutočnosti ale pre to, aby Skazadilských trpaslíkov vytlačili späť zo svojho územia.

Knieža Vodan medzitým podnikal lúpežné výpravy na všetky Skazadilské karavany, ktoré putovali cez jeho územie - či po cestách, alebo po rieke. Trpaslíci začali posielať väčšie ozbrojené sprievody, ale na tie muži z Vodymirského kniežatstva neútočili, alebo ich napadli ľsťou tak, že ich napriek silnej ochrane ich rozprášili.

Trpaslíci skúsili poslať s karavánami niekoľko oddielov, ale tie nenarazili na žiadny odpor. Nakoniec Skazadilský generáli na jar roku 606 th.l. rozhodli poslať dve trestné výpravy na územie Vodymirského kniežatstva, ktoré vypaľovali dediny. Tieto trestné výpravy boli ale v nečakanú chvíľu, keď sa (bez toho, aby narazili na odpor) vracali, odrezané od zásobovacích trás a napadnuté v Prištinskom lese. Trpasliíci museli ustúpiť s ohromnými stratami. Táto bitka bola v podstate začiatok Vojny o Vodymir.

    Trestná výprava
Ako odpoveď vyslala Skazadilská ríša veľkú silu (15 000 trpaslíkov) na dobytie všetkých opevnených miest, no Vodymirské kniežatstvo spoločne s Vešecným kniežatstvom boli pripravené bojovať. Vďaka znalosti terénu pripravili postupujúcim armádam prepad na Mesačnom poli – veľkej, podmáčanej lúke, kde sa ťažko ozbrojený trpaslíci zabárali do zeme a ich schopnosť manévrovať bola silne obmedzená. Jazdeckými útokmi na krídla, ktoré viedol Vodan, a spŕškami šípov oslabili trpaslíkov natoľko, že neskoro popoludní sa podstatne horšie vyzbrojenej pechote, ktorú viedol knieža Besed, podarilo trpaslíkov poraziť.
 
Jazda odrezala trpaslíkom možnosť vrátiť sa do opevneného tábora,  takže boli donútení unikať cez lesy a polia. Ľahká jazda unikajúcich trpaslíkov dva dni prenasledovala. Z 15 000 trpaslíkov sa vrátila sotva polovica. Na území kniežatstva zanechali zásoby, peniaze, obliehacie stroje (s ktorými plánovali dobyť opevnený Dubotaš) a zbroj, ktorú kováči upravili tak, aby ju mohli používať ľudia.
 
Ešte toho roku spojené sily oboch kniežactiev zastali pred mestom Nordel. S pomocou pár desiatok arnofirských trpaslíkov, ktorý vynikali v umení obliehať, mesto dobyli. Stačili na to štyri týždne. Prekročili rieku a vytlačili Skazadilských až k mestu Berhil (súčasná hranica medzi SedmomestímSkazadilskou ríšou), kde obe strany pristúpili na vyjednávanie a zjednali mier. Tak skončila Vojna o Vodymir (606 – 611 th.l.).
 
Obdobie slávy
Vodymirské kniežactvo bolo toho času mocné a uznávané, no už o pár desaťročí, po smrti Vodana Beseda, začali obe kniežatstvá medzi sebou súperiť a intrigovať, čo viedlo ich postupnému oslabeniu. V rokoch 632-644 th.l. Skazadilská ríša získala územia až po rieku Vodymir.
V tom čase došlo ku skroteniu divokých gryfov. Začali sa šľachtiť väčší a mocnejší, ktorý by dokázali uniesť ľudí. To sa napokon podarilo, aj keď chov týchto zvierat bol veľmi nákladný. 
Od roku 659 th.l. bolo Vodymirské kniežatstvo bez panovníka, zmietané bojmi o moc medzi lokálnymi veľmožmi. Nordel bolo dva krát vyrabované, takže jeho obyvatelia sami pozvali Skazadilských trpaslíkov, aby prevzali vládu nad mestom. Na jeseň roku 699 th.l. sa tak stalo.
 
 
"Slobodné" mesto Nordel

Od toho roku mesto bolo v rukách Skazadilskej ríše. Rozrástlo sa, ľudia v ňom tvorili väčšinu, aj keď mestu vládli trpaslíci. V tej dobe sa tam vystavali poriadne kamenné hradby, vyrástlo mesto na západnej strane rieky aj na troch skalnatých ostrovčekoch v delte.

V roku 708 th.l. mesto oficiálne získalo štatút mestského štátu Nordel, ktorý mal svoju mestskú radu a správcu mesta, no fakticky bola vláda podriadená Skazadilskej ríši. Nasledujúce storočie bolo pre mesto časom pokoja. Vznikol mestský znak, ktorý bez väčších zmien existuje podnes.
 
V roku 927 thl. bolo objavené nálezisko zlata päťdesiat míľ od mesta. Zlato prúdilo priamo do trpasličích dielní v Berhile bez toho, aby z neho mesto a jeho obyvatelia mali nejaký úžitok. 
 
    Súčasť Sedmomestského kniežatstva
Nordel bol mestským štátom v područí Skazadilskej ríše kým Trojspolok (združujúc už päť miest) nevyhnal Skazadilskú armádu z mesta Okoly. Už nejaký čas mestská rada uvažovala o väčšej samostatnosti a oslabenie trpasličej ríše ponúkalo jedinečnú šancu získať ju. Skazadilskí vyslanci sa pokúšali vyjednať lepšie podmienky pre mesto v prípade, že bude zachovaný stávajúci stav, ale mestská rada podporovaná mešťanmi ponuku odmietla.
V roku 988 th.l. vzniklo Sedmomestie a mesto Nordel je šiestym mestom, ktoré sa do spolku pripojilo. Skazadilská ríša vôľu mešťanov uznala.

 

Kontakt