Miesta v Sedmomestí

Sedmomestie združuje sedem slobodných miest s priľahlím okolím.  Tu je ich zoznam (od najväčšieho):
  • Soľn - hlavné mesto, leží v srdci kniežatstva, na sútoku dvoch veľkých riek
  • Nordel - najjužnejšie mesto, leží  v ústi veľtoku Vodimyr, pri mori
  • Žatec - najvýchodnejšie mesto, rozložené na brehu Veľkého jazera
  • Hražma - mesto na rieke Vešecná, vo vnútrozemí, blízko Nebohoria
  • Zaeskar - najsevernejšie mesto, jediné ktoré neleží pri vodnej ploche a nemá vlastný prístav
  • Pjoln - jediné mesto bez hradieb, na jazere Šírava
  • Okoly - najmenšie a najmladšie z miest, ležiace na severnom brehu rieky Vodimyr
    Prírodné podmienky

    Kniežatstvo Sedmomestké je z väčšej časti pokryté lesom (zhruba 95% plochy) a okrem Nordelského kraju na juhu a okoliu rieky Vodymir je kopcovité až hornaté. Lesy sú zväčša husté a nepriestupné. Celé kniežatstvo sú vlastne obývané úrodné doliny a cestičky vedúce cez neobývanú divočinu. Vďaka tomu je v kniežatstve množstvo zveri, aj divokej. 

    Lesy sú najčastejšie zmiešané, len vo vysokých výškach ihličnaté a na juhu takmer výlučne listnaté. Mnohé stromy sú vekovité, staršie než päťsto, ba aj tisíc rokov.

    Vodstvo

    Sedmomestie sa rozkladá na povodí riek VodymirMglaRacha a Vešecná. Rieka Vihor tvorí jednu z hraníc. Naväčšia rieka Vodymir je jediným odtokom Vnútorného mora, alebo Veľkého jazera (inak aj Turpitské jazero). Vlieva sa do nej množstvo iných tokov a preto je zďaleka najmohutnejšia rieka v kniežatstve s čulou lodnou premávkou. Cez rieku vedie jediný most – Zazirov most.

    Mgla pramení v Krivuľských horách (severne od mesta Pjoln), tvorí jazero Šírava, zlieva sa s riekou Snehovka a napokon sa vlieva do rieky Vodimyr.

    Rieka Vešecná pramení v Ľadohorí. Je veľmi kľukatá s množstvom malých prítokov. Vlieva sa do Smaragdového mora južne od Vodymiru.

    Rieka Racha svojím tokom tvorí severnú hranicu Sedmomestia. Pramení v Krivuľských horách a tečie na sever (prípadne severovýchod), kde sa vlieva do rieky Vihor. Rieka Vihor tvorí hranicu medzi Sedmomestím a územiami, ktoré patria k mestským štátom Kyjov a Bukovar.

    Pohoria

    Najmohutnejším pohorím je nepreniknuteľné Ľadohorie na juhovýchode. Podľa všetkého siaha až k oblakom a na hrebeňoch vládne tak kruté podnebie, že sa dodnes nikomu nepodarilo nájsť schodný priesmyk vedúci na opačnú stranu.

    Rozsiahle a takmer neobývané sú Besné hory - divoké a neschodné miesto. Niektoré údolia nikdy neopúšťa hmla. Miesto má zlú povesť oprávnene, pretož tam prebývajú prastaré sily, ktoré nemajú radi ľudí.  Besné hory sa rozkladajú sa v západnom Sedmomestí. Zhruba uprostred sa nachádza priesmyk, kde stojí strážne hradisko Zubrohlava. Priesmykom sa dá prejsť, ale je to náročná cesta so značným stúpaním. Druhý priesmyk sa nachádza na severe hôr, kde sú kopce už nižšie. Vytvorila ho rieka Braväc, cez ktorú je nutné sa v jednom mieste prebrodiť. Hradské cesty, hlavné spojnice v kniežatstve, ale hory obchádzajú.

    Krivuľské hory sa zas nachádzajú na severozápadnej strane ríše, tiahnu sa dlhé míle a tvoria prirodzenú hranicu medzi kniežatstvom a územným, ktoré obývajú kmene jednoducho žijúcich Stórov. Tieto hory sú schodné, obývané a nemajú ani tak zlú povesť. Južne od týchto hôr sa rozkladajú Podoličské kopce.

    Hranice

    Sedmomestské kniežatstvo hraničí na juhu morom, na juhovýchode nepriestupných Nebohorím, ďalej na východe riekou Osgart a riekou Vodimyr so Svaradským kniežatstvom. Väčšinu východnej hranice tvorí Veľké jazero, severnejšie rieka Braväc, pahorky a rieka Vihor s mestom Bukovar a mestom Kyjov. Na severozápade tvorí hranicu rieka Racha Krivuľské hory s riedko obývaným územím, kde žijú lesné kmene necivilizovaných stórov. So Skazadilskou ríšou tvorí hranicu rieka Dwan, ktorá sa vlieva do mora kúsok od rieky Vodimyr.

 

Celková mapa

Kontakt