Dejiny Sedmomestia

Pred vznikom

Od úsvitu vekov bolo územie Sedmomestia osídlené jednoduchými národmi slávcov. Vládli tu jednotlivé rody, ktoré neboli veľké svojou rozlohou, ani mocou. Striedavo upadali do područia Skazadilskej ríše, arnofirských kniežatstiev a Rualdskej ríše. Časom sa tu vytvorilo niekoľko väčších sídiel, predovšetkým na obchodných križovatkách. Niektoré sa zmenili na mestské štáty, ktoré dokázali odolávať mocenským vplyvom svojich susedov.

Ich najväčší rozmach však začal po roku 950 th.l., keď sa Arnofirská a Ruadská ríša definitívne rozpadli. Na ďalekom západe mocnel Umnanát, ktorý začal obchodovať s jazernými mestami - jediná cesta viedla po rieke Vodimyr. Narastajúci počet pirátskych lodí v Smaragdovom mori zapríčinil, že mnohí obchodníci, ktorí dávali prednosť plavbe po mori okolo Draganského polostrova, začali používať bezpečnejšiu trasu po rieke Vodimyr.

Rozmach obchodu zapríčinil rozmach miest na novej obchodnej trase.

Trojspolok

V roku roku 968 th.l. tri nezávislé mestá s lokálnym vplyvom (Soľn, Rúmca a Zaeskar) vytvorili Trojspolok – tri vnútorne nezávislé mestá so spoločnou vonkajšou politikou sa dokázali úspešne ubrániť všetkým pokusom o narušenie samostatnosti. Rúmca bola po bojoch so Svaradským kniežactvom vyplienená (rok 970 th.l). Z tejto porážky sa už mesto nespamätalo. Veľká časť severných území bola postúpená Svaradskému kniežactvu, samotné mesto s ostatnými územiami bolo pripojené k mestu Soľn. Napriek tomu, že aliancia po tejto prehre združovala len dve mestá, slávne pomenovanie Trojspolok sa používať neprestalo.

V roku 976 th.l. sa k Trojspolku pridalo silné mesto Žatec, ktoré donedávna zachovávalo spojenectvo s jazernými mestami. Bol to zlomový okamžik v dejinách Trojspolku, pretože týmto krokom ohromne posilnel.

Vplyvné mesto Sverg sa nehodlalo pripojiť k Trojspolku. Armáda mesto obľahla v roku 984 th.l., vyvrátila ho a za trest zničila. Vtedy sa po prvý raz zaskvel vodca vojska Korion Krok a získal svoju prezývku : Odvážny.

Po porážke mesta Sverg sa k spolku pridalo aj slobodné mesto Pjoln. Územie ovládané Svergom bolo rozdelené medzi Soľn, Pjoln a Zaeskar. V roku 988 th.l. Korion Odvážny vyhnal za pomoci Rudvarskej armády z mesta Okoly skazadilčanov, pre ktorých bolo územie mesta najvýchodnejšou kolóniou a bránou k východným obchodným cestám. Všetky významné sídla sa časom pripojili k Trojspolku, alebo boli zničené.

Vznik Sedmomestského kniežactva

Snaha richtárov o zjednotenie dospela až k vzniku Sedmomestia, teda siedmych miest spojených do kniežactva. V roku 989 th.l. piati richtári Trojspolku (za Soľn, Žatec, Zaeskar, Okoly a Pjoln) a vládci miest Nordel Hražma jednohlasne zvolili za knieža Koriona Kroka.

Severná vojna

Nedlho po vzniku Sedmomestia vytiahol knieža Korion so svojimi veľmožmi proti divokým kmeňom na severe. Na jednu stranu šlo o to posunúť hranicu za Veľké hrby, aby ju bolo jednoduchšie brániť. Druhým dôvodom bola aj potreba spoločného nepriateľa, aby sa stmelila súdržnosť vzpupných veľmožov. Knieža bol v jednej chvíli bol smrteľne ranený, ale divovia stáli pri ňom a knieža prežil. Ročné ťaženie (jar 990 - jar 991 th.l.) skončilo úspechom a Korion nie len že umlčal svojich odporcov, ale si pripísal k dobru ďalšie skvelé ťaženie.

Vzbura veľmožov

Postupne zavádzané zákony, ktoré veľmožov oberali o privilégia, zapríčinili v roku 999 th.l. občiansku vojnu, ktorá vošla do dejín ako Vzbura veľmožov. Viedol ju Vjeneslav Rys, druhý najmocnejší muž v Sedmomestí, ktorý vládol starému rodu Rysovcov a jeho sídlom bolo mesto Žatec. Vojna trvala do leta 1002 th.l. a skončila porážkou vzbúrencov (Bitka pri Glavode). Väčšina vzbúrených veľmožov prišla o hlavy a ich rody boli vyhnané, len Vjeneslav Rys bol ušetrený (pravdepodobne pre svoj veľký vplyv a starobylé korene svojho rodu). Avšak moc Rysovcov po vojne významne upadla.

Súčastnosť

V súčastnoisti sa píše rok 1009 th.l. a Sedmomestie zažíva obdobie mieru. Na vnútrornej politickej scéne bojuje knieža s richtármi miest Pjoln a Zaeskar o zásadný vplyv (veľmoži sú od porážky vo Vzbure veľmožov bez väčších právomocí). Zhruba ide o to, že Korion má jediného syna, (Koriona) a snaží sa presadiť, aby mu bolo zaručené zasadnutie na kniežací stolec po jeho smrti. Richtári sa odvolávajú na právo zvoliť si po jeho smrti nového vladára, snáď aj niektorého z Korionových synovcov.

Každopoádne obchod prekvitá, mestá a hradiská sa rozrastajú ako nikdy v dejinách. V posledných rokoch sa podarilo eliminovať najnebezpečnejšie zbojnícke bandy a hajdúsi, dozerajúci na poriadok, sa snažia držať na uzde ziskuchtivých veľmožov, ktorí sem-tam prepadnú obchodnú karavanu, alebo vyplienia niektorú z dedín.

Sedmomestie v rokoch

968 th.l. - vznik Trojspolku

970 th.l. - mesto Rúmca vyplienené, mesto stráca nezávislosť a veľkú časť územia

976 th.l. - k Trojspolku sa pridáva Žatec

984 th.l. - porážka mesta Sverg

989 th.l. - vznik Sedmomestského kniežactva

990 - 991 th.l. - Severná vojna

999 - 1002 th.l. - Vzbura veľmožov

Kontakt