Sedmomestie

Oficiálny názov Sedmomestské kniežatstvo
Rok vzniku 988 th.l.
Panovník knieža Korion Krok
Hlavné mesto Soľn
Správne celky 8 krajinných území, 7 slobodných miest
Oficiálne náboženstvo Savónske sedmobožie
Erb červená loď s čiernou kančou hlavou na plachte, tri biele ryby v čiernej vode, belasé pozadie
Komodity drevo, soľ, medovina, kožušiny, med

 

 

Sedmomestie – (oficiálny názov Sedmomestské kniežatstvo) je zväzok siedmych významných miest, ležiaci v povodí rieky Vodimyr. Správne je rozdelené na osem krajinných území. Každý kraj má centrum v jednom zo siedmych miest. Viac informácii v časti pojednávajúcej o miestopise Sedmomestského kniežatstva.

Za rok založenia je považovaný rok 989 th.l., v ktorom vládcovia siedmych miest pristúpili na vznik kniežatstva a jednohlasne zvolili prvého panovníka, Koriona Kroka. Viac informácii v časti pojednávajúcej o dejinách Sedmomestského kniežatstva.

V kniežatstve sa od roku 993 th.l. používajú nasledujúce platidlá: štvrtník (často nazývaný aj medenáč), sol a chrsnik. Mimo miest sa stále vo veľkom platí železnými hrivnami, plátnom, dobytkom, alebo kožušinami. Viac informácii v časti pojednávajúcej o platidlách v Sedmomestskom kniežatstve.

Sedmomestie – (oficiálny názov Sedmomestské kniežatstvo) je zväzok siedmych významných miest, ležiaci v povodí rieky Vodimyr. Správne je rozdelené na osem krajinných území. Každý kraj má centrum v jednom zo siedmych miest. Viac informácii v časti pojednávajúcej o miestopise Sedmomestského kniežatstva.

Za rok založenia je považovaný rok 989 th.l., v ktorom vládcovia siedmych miest pristúpili na vznik kniežatstva a jednohlasne zvolili prvého panovníka, Koriona Kroka. Viac informácii v časti pojednávajúcej o dejinách Sedmomestského kniežatstva.

V kniežatstve sa od roku 993 th.l. používajú nasledujúce platidlá: štvrtník (často nazývaný aj medenáč), sol a chrsnik. Mimo miest sa stále vo veľkom platí železnými hrivnami, plátnom, dobytkom, alebo kožušinami. Viac informácii v časti pojednávajúcej o platidlách v Sedmomestskom kniežatstve.

 

Kontakt