Recenzie

Napísať recenziu je pomerne ľahké - chce to len vyskúšať recenzované dielo, v hlave ho zmysluplne rozobrať, zhodnotiť a venovať pár hodín spísaniu recenzie. Pozrieť si film je záležitosťou zhruba dvoch hodín, prečítať knihu je záležitosť možno pätnástich hodín a vyskúšať hru trvá spravidla ešte dlhšie. Je to nenáročná "bokovka". 

Kedysi som písal recenzie na požiadanie, ale tu často nastával problém, pretože som mal recenzovať knihy, ktoré nie sú moja šálka kávy. A to by - podľa mňa - recenzent robiť nemal. Recenzent musí daný druh filmu / knihy / hry dobre poznať, aby mal s čím porovnávať.

Niekedy je dielo tak dobré (alebo tak zlé), že ma nakopne a ja ho zrecenzovať jednoducho musím. Veď nech aj iný vedia, že sa oplatí (či neoplatí) na danú vec minúť peniažky a svoj čas.

Na tomto mieste zverejňujem všetky recenzie, ktoré som v poslednbých rokoch napísal.  Pekné čítanie ;)

Knižné recenzie

Herné recenzie

Filmové recenzie

Kontakt