Vznik kozmického poriadku

V tých časoch medzi najmocnejšími divmi bol aj Černobog, už na prvý pohľad presne opačný ako mladistvý Dažbog, ktorý žiari silným jasom. Černobog bol temný, zlovoľný a mocichtivý. Vládol početnému zástupu besov, prostredníctvom ktorých konal mnoho zlomyseľností. Poslal ich napríklad ukradnúť Dažbogove slnečné kone, aby ten nemohol na nebeskú klenbu vytiahnuť ohnivý kotúč. Besom sa to nepodarilo, boli prichytený a vypočúvaný. Tam sa zistilo, že Černobog hodlá ovládnuť svet a navrátiť ho do počiatočného chaosu.

Divovia sa začali radiť, ako proti Černobogovi zasiahnuť a boli by snáď vymysleli úspešný plán, keby medzi nimi nesedel Perún. Ten keď sa dopočul o chystanej zrade, zachmúril sa a rozhneval tak, až sa divovia na neho báli pozrieť. Skočil do svojho hromového voza a poháňaný zúrivosťou sa hnal k sídlu Černoboga, aby ho zmárnil.

Perún sa prihnal náhle, za hrmenia hromového voza a bleskovým kameňom udrel na nič netušiaceho Černoboga. Ten sa však rýchlo spamätal a strhol sa medzi dvoma mocnými divmi boj. Pri úderoch hromovládcu sa otriasal celý svet v základoch, no Černobog aj keď so silou zaostával, predsa len bol prefíkanejší, zlovoľnejší a mal po ruke množstvo prisluhovačov. I podarilo sa mu zhltnúť Perúnov kameň, ktorý metal blesky.

Potom hromovládcu bez svojej zbrane porazil a ako trofej si vzal jeho oči.

Porazený a potupený Perún teda prehral a Černobog musel odstrániť už len Dažboga. Sám vyčerpaný bojom si netrúfol postaviť sa mu, poslal teda svojho stúpenca Striboga. Ten predstúpil pred Dažboga, ktorý sedel na svojom tróne na ostrove Bujan a nariadil mu, aby vládu nad nebesami vložil do Černobogových rúk. Slnečný div odmietol a strhol sa medzi nimi boj.

Dažbog bol ozbrojený slnečnou kopijou, chránil sa veľkým guľatým štítom a sedel na slncovom koni. Stribog však mal od Černoboga ohromnú palicu, ktorá bola navyše čarovná. Zakrúžil ňou dokola a zrýchlil čas tak, že za jediný úder srdca preleteli celé veky. Kým Dažbog pohol rukou, z mladého junáka sa stal dospelý muž. Dažbog teda vďaka plynutiu času mocnel, ale čas bežal príliš rýchlo. Vrchol síl získal ešte pred tým, než sa so svojím protivníkom stretol a kým sa priblížil k Stribogovi bol z neho vetchý starec a vypadla mu z rúk slnečná kopija. Stribog sa ho nemusel ani dotknúť aby Dažbog zahynul porazený časom. Pretože aj keď divovia žijú neporovnateľne dlhšie ako ľudia, predsa len raz dosiahnu vrchol síl a potom to ide s nimi rýchlo z kopca.

Nastala tma a Černobog spoznal, že mu v ceste nestojí nič.

Keď Stribog zahubil Dažboga, Veles sa premenil na havrana a vzal dušu slnečného diva do návu, na miesto Svarogom vyhradené pre duše zosnulých. Dažbog by mal celé veky čakať na svoje ďalšie zrodenie, ale Veles, vládnuci tiež čarovnou mocou, otvoril brány návu a vyviedol slnečného diva späť na svet.

Ten sa znovu zrodil s novou silou.

Vtedy sa na ostrove Bujan zišli všetci divovia, aby zistili, čo sa deje, takže okrem znovuzrodeného Dažboga a prekvapeného Striboga tu bol bystrý Veles, bezoký Perún, vystrašená Mokoš ako aj vášnivá Zora a Simargl. Spoločne rozhodli, že Černobog musí byť porazený, pretože je hrozbou pre organizáciu kozmosu. Stribog, ktorý mal vlastnú predstavu o tom ako by mal byť svet zorganizovaný, si presadil striedanie sa na vládnucom tróne sveta po vekoch. Zárukou, aby ich Stribog nezradil bola palica, ktorú nechal v zástave Perúnovi. Ten ju zvieral v silných rukách a aj keď bol slepý, stále bol dosť silný na to, aby túto zbraň zlomil.

Potom Stribog prepašoval Velesa, ktorý sa zmenil na muchu, k ranenému Černobogovi. Kým sa Stribog s Černobogom naoko dohadoval, Veles vzal obe oči a priniesol ich na ostrov Bujan.

Keď Perúnovi vložili obe oči do prázdnych očných jamiek, zahodil palicu a šiel do hôr. Tam našiel pazúrok ktorému nasadil topor a tým vytvoril bleskovú sekeru. Plný hnevu naskočil do voza a vyrazil na Černoboga. Besov, ktorí sa pokúšali Černoboga chrániť rozohnal. Najskôr narušiteľovi poriadku odťal ruku, potom nohu a nakoniec ho vykastroval.

Napriek tomu nedokázal diva zahubiť, tak ho len vyhodil za kruhy sveta, kde krúži bezmocný a bezbranný, plaziaci sa, pretože bez nohy nemôže vstať a neplodný, pretože bol vykastrovaný. Dodnes sa dá za jasných nocí vidieť a nebi matný bod, pretože je tak ďaleko. Ale len tí najzasvätenejší vedia Černoboga nájsť, pretože je nevýrazný a po nebi sa sunie pomaličky, pretože sa plazí.

Nedá sa povedať, že by Černobog na svet nemal žiaden vplyv. Má ho, ale je podstatne slabší ako vplyv siedmych vládnucich divov. Je otcom besov a môže za všetko zlo, ktoré sa stane. Obetovaním Černobogovi si môžu ľudia zabezpečiť aby ich zlé obchádzalo, alebo zlo privolať na iných.

Aby sa Černobog nepriplazil príliš blízko ohraničuje kruh sveta Stribog, ktorý je od vtedy strážcom poriadku a v prípade potreby vie privolať Perúna, ochrancu poriadku.

Od vtedy ako sa divovia vysporiadali s Černobogom sa striedajú vo vláde nad svetom v tomto poradí: Mokoš, Veles,  Zora, Dažbog, Simargl, Perún a Stribog.

 

 

Kontakt