Duchovno

Duchovno je vedomie, že ste niečo viac než len telo, založené na zážitkoch, ktoré nesprostredkovali zmysly.

Medzi najstaršie ľahko rozpoznateľné prejavy duchovna patrí:

  • kult predkov (viera, že aj po smrti duch predka ostáva nablízku pri živých a má moc im pomáhať, alebo škodiť – z toho pramení pochovávanie tiel aby neboli znesvätené zvieratami, zádušné obrady)
  •  úcta k prírodným divom (uctievanie duchov plodín, ktoré živia ľudí, prameňov, ohňa, búrky)
  •  úcta k významným javom počas roka (slnovrat, dožinky, nástup jari, východ a západ slnka, prvý hrom v roku)
  •  čary (privolanie šťastia v love a boji, privolanie dažďa, vyháňanie choroby, veštenie)

Tieto prejavy duchovna sú známe u všetkých ľudí. V minulosti sa však sformovali do rôznych náuk a náboženstiev. V Sedmomestí, tak ako u všetkých Savónskych národov, je rozšíreným náboženstvom Sedmobožie.

 

Kontakt