Svarogov dar - sila ohňa

Za dávnych vekov mali ľudia ťažký život, ledva sa prebijali svetom, sužovaní hladom, ohrozovaní divými zvermi a chladom. Napriek tomu boli skromní, pokorní a ctili si divov. Vtedy boli ľudia divoký, a nebolo medzi nimi a divoľuďmi žiadneho rozdielu.

Svarog

Dar ohňa - zlatý vek

I uľútostilo sa Svarogovi ľudí, keď odchádzal na odpočinok, a rozhodol sa dať im dar, aký by im najviac prospel - oheň. I poslal staručkého Chorsa, diva nočnécho chladného svetla, aby zostúpil k ľuďom a naučil ich vyrobiť oheň, pretože keby sa ohnivý Svarog k Matičke Zemi priblížil, spálil by všetky lesy, roztavil by hory a vysušil moria. A Chors, verný služobník, sa počal zostupovať na svet a ľudí učiť, ako vyrobiť a udržiavať oheň.
 
Od oných dní sa ľudia vedeli zahriať v čase chladu, dokázali si upiecť jedlo, ktoré im dalo viac energie a ľahšie sa im trávilo, vedeli si v čase noci posvietiť a odohnať tak šelmy a besov od svojich príbytkov.  V tomto veku bol najuctievanejším divom ohnivý otec Svarog, tvorca sveta.
V tomto veku sa na niektorých mietach naučili ľudia roztaviť zlato, ktoré sa im stalo kovom posvätným a drahocenným. A podľa tohto kovu zanvali súčastný vek zlatým, pretože pred tým len živorili a teraz poznali pohodlie.
 

Stratený luk - strieborný vek

Lenže ako sa Chors vypravoval späť na nebo vo svojom striebornom voze, vypadol mu z voza luk a šípy. Padol medzi ľudí a tí ho vzali a uctievali ho po pokolenia. A tak by to snáď bolo až do skončenia  sveta, keby jeden z mladých nezistil, že šípy pasujú do luku a tzen ich dokáže vystreliť s veľkou silou. Podľa Chorsovho luka začalki vyrábať ďalšie. Tak sa naučili luky robiť aj ich používať na lov zveri.
 
Lenže zároveň aj na boj medzi sebou. Lukostreľba navždy zmenila spoôsob lovu, ale aj boja. Ľudia sa satali lepšími lovcami, ako dravci Predovšetkým v čase zimy sa v okolí ľudí a divoľudí zvykli zdržiavať vlci. Po ľuďoch ostávali zvyšky, ktoré dokázali vlkom zahnať hlad. Vlci si na ľudí zvykli natoľko, že začali s nimi žiť a z tých vlkov vznikli prvé skrotené zvieratá - psy. 
 
Pes znamenal veľký krok vpred, pretože ľudia našli prvé zviera, ktoré vedeli využiť inak ako zdroj potravy. Psy vďaka svojmu dobrému čuchu stopovali zver, vďaka dobrému sluchu odhalili blížiacich sa cudzincov - potencionálnu hrozbu - a pomohli v love a boji.
V tomto veku ľudia spoznali aj druhý kov - striebro, ktoré sa nachádzalo v ložiskách zlata a tak ako zlato pripomínalo slnko, striebro pripomínalo Chorsov mesiac. I nazvaIi tento druhý dlhý vek strieborný - podľa striebra, aj podľa Chorsa.

 

Kontakt